MENU

האפליקציה שלנו עבור מסלול הטבע: "KZ-Weg Bisingen"

מעכשיו תוכלו להעשיר את הביקור שלכם למסלול החינוכי עם "KZ-Weg Bisingen App״האפליקציה משתמשת במפה כדי להראות למבקרים בדיוק היכן הם נמצאיםבאותו הרגע ובתקופה של הנאציונל-סוציאליזםומעניקה לכם גישה למידע נוסףתמונות אודיו.

ניתן להוריד את האפליקציה מראש מ-App Store עבור IOS ו-Google Play עבור Android (גודל: 180 MB). לצערינוה-QR קודים עדיין חסרים לנו על המסלול עצמו.

היישום נוצר על ידי נינה פוקס ופסקל פאודה מבית הספר התיכון הטכני בבלינגן כחלק מפרויקט קורס סמינר בשנת הלימודים 2021/2022.