MENU

מסלול חינוכי

המסלול החינוכי ההיסטורי מוביל דרך אתרים אותנטיים של מחנה הריכוז ועבודות פצלי השמן של ביסינגן. במהלך מחנה עבודה בינלאומי בקיץ 1997 חשפו צעירים ממדינות שונות את שרידי מתקני הייצור בקוהלוך ובנו שביל עץ באתר המחנה לשעבר בשלמנגסה, כדי לסמל את הדרך לאזור המסדרים (Appellplatz).

 

תחנות המסלול החינוכי כוללות:

 

  • תחנת הרכבת (הגעת האסירים)
  • אתר המחנה לשעבר בשלמנגאסה
  • שדה פחם, מיכל נפט, תחנת מפוח, וקצה הריסה של אתר כריית פצלי שמן לשעבר ב"Kuhloch"
  • בית הקברות של מחנה הריכוז
  • אתר קברי האחים לשעבר בלודנסטול

  
שביל ההיסטוריה נגיש באופן חופשי. הסיור יכול להתחיל בכל תחנה. מידע היסטורי על התחנות מסופק על לוחות עם טקסט ותמונות הממוקמים לאורך המסלול.