MENU

בית קברות

1158 קורבנות חסרי שם של מחנה הריכוז ביסינגן קבורים בבית הקברות של מחנה הריכוז.

 

על פי הוראות הצבא הצרפתי, הוצאו המתים מקברי האחים ונקברו מחדש כמה מאות מטרים צפונית-מערבית בשנת 1946.

 

טקס ההשבעה הטקסי של בית הקברות התקיים באפריל 1947. זהו המקום הראשון להנצחה ולזיכרון בביסינגן. נגיש למבקרים באופן חופשי.