MENU

נשיא כבוד

כחברה המייסדת, אוטה הנטש סייעה להקים את האגודה בשנת 2003 , והייתה יו"ר האגודה בין השנים 2003 ל 2015- , תקופה בה היא עשתה כמות עצומה של עבודה כדי לסייע לאגודה ולהנצחה באזור.

 

הפרויקטים שלה כללו יצירת הארכיון הדיגיטלי של העמותהבצורת בלוג, יצירת קשר עם עדים עכשווייםפיתוח קשר בין העמותה לבין אנשי הקשר החיצונייםויישום מספר רב של אירועיםכגון תערוכות שונותושעות הנצחה עם ובבתי ספרהרצאות על היבטים שונים של ההיסטוריה של השואה ונציונל סוציאליזםהקמת קבוצת החיפוש אחר עקבות ב Realschule ביסינגןוהרבה יותר מזה.

 

באדן-וירטמברג כיבדה את ההתחייבות ההתנדבותית הזו בדצמבר 2015 על ידי הענקת מדליית סטאופרבאפריל 2016, האגודה מינתה את אוטה הנטש לנשיא כבוד.

 

ביום חמישי, 24 בנובמבר 2016, אוטה הנטש נפטרה ממחלה קשה בגיל 77


על מותו של אוטה הנטש

כך נזכור אותהיו"ר הכבודה שלנואוטה הנטשהרשימה את כל מי שהכיר אותה בהתלהבותה האינסופית ובמחויבותה הבלתי נלאית להנצחת קורבנות הנאציונל-סוציאליזם והשואההעבודה עם צעירים תמיד הייתה תענוג בשבילהההקלטה עם יאניק ביצר מגיעה מסדרת אירועים לציון יום השנה העשירי של האגודה בנובמבר 2013, אשר היא ראתה כאירוע שיא של זמנה כיו"ר.