MENU

הצטרפות

ברצונכם להצטרף לאגודת הזיכרון למחנה הריכוז ביסינגן?

זה מאוד פשוטשלחו את בקשתכם לועד המנהלים של האיגוד.

הצטרפות תעלה לכם רק לשנה תמיד תוכלו לתרום יותר במקרה זה לא מספיק בשבילכם.

 

בקשת חברות (PDF)

כללי האגודה (נובמבר 2021; PDF)

 

     

מה אתם מקבלים מההצטרפות:

 

אתם תוזמנו לכל אחד מהאירועים שלנו(כ-4 פעמים בשנה), לפגישות מועדון (כ-3 פעמים בשנהוטיולים (פעם או פעמיים בשנהבאמצעות דוא"ל.

אתם תהיו מעורבים במטרה של האגודה להביע את המשמעות הרבה של שמירת הזיכרון ההיסטורי והתמשכות של חינוך פוליטיישנן הזדמנויות רבות לעשות זאתממחקר היסטורי באתרלסיוע בארגון אירועיםלעבודת נוער היסטוריתלעבודה בדירקטוריון או בחלק החברתי של חיי המועדון שלנו.

אתם תוכלו לנכות את דמי החברות מהמסים שלכם.

נשמח לארח אתכם אצלנו