MENU

ברוכים הבאים!

המוזיאון/אתר†הנצחה†במחנה†הריכוז†לשעבר†בביסינגן

המסלול החינוכי שמתאר את ההיסטוריה של מחנה הריכוז ביסינגן עובר דרך שבעה מקומות היסטוריים. התערוכה ”מוזיאון ביסינגן" ב-Kirchgasse 15 משלימה את המסלול. בשנת 2021, הוספנו גם את סיור האודיו ב-Ried כדי לתרום עוד יותר לאמצעי החינוך באזור.

 

מחנה הריכוז ביסינגן, שהתקיים מאוגוסט 1944 עד אפריל 1945, היה מחנה משנה של מחנה הריכוז נצוויילר באלזס. כחלק מ"מבצע מדבר", פרויקט של משרד החימוש הנאצי, אסירי מחנות הריכוז נאלצו לכרות הפקת נפט מפצלי שמן לדלק בתנאים לא אנושיים. לפחות 1187 בני אדם נרצחו בשמונת חודשי קיומו של המחנה.

 

האנדרטאות בביסינגן מנציחות את קורבנות העריצות הנציונל-סוציאליסטית ומציעות נקודות מוצא לדיון בנושאים עכשוויים. בשיתוף עם הקהילה, אגודת ההנצחה של מחנה הריכוז ביסינגן מארגנת סיורים מודרכים, סדנאות ואירועים שונים. היא שואפת לגלם מקום של חינוך היסטורי ופוליטי.

 


חדש לגמרי! אפליקציה למסלול החינוכי ”מחנה ריכוז ביסינגן.“